A | A | A

nieuws

Bericht van Op Liemt Gemunt

10-03-2014

Wij zullen op deze plaats het komende jaar af en toe aandacht besteden aan Op Liemt Gemunt (OLG). Ruim vijf jaar geleden constateerde Ondernemers Vereniging Liempde (OVL) dat het economische klimaat in Liempde achteruit ging. Ook realiseerde OVL dat economie en leefbaarheid nauw samenhangen. Minder armslag voor ondernemers heeft minder steun aan het verenigingsleven tot gevolg. De verenigingen kunnen vervolgens minder doen voor hun leden; de inwoners van Liempde.

OVL realiseerde zich dat samenwerking tussen ondernemers, verenigingen en inwoners noodzakelijk is om leven in de brouwerij te houden en Liempde een impuls te geven. Vanuit deze gedachtegang ontstond ‘Op Liemt gemunt’: u koopt in Liempde, ondernemers waarderen dit met oranje muntjes en die verdeelt u als inwoner vervolgens weer onder de verenigingen. De verenigingen waren vervolgens van harte bereid om met ‘menskracht’ te helpen bij de vervolgacties ‘Liemt in het licht’ en ‘Liemt lopt uit’. Het werd een succes: Inmiddels is al bijna 100.000 euro beschikbaar gesteld aan de verenigingen en misschien wel belangrijker: Het ‘wij-gevoel’ in Liempde is nadrukkelijk versterkt.

Ook de Liempdse ondernemers staan nog steeds achter de actie; Recentelijk hebben maar liefst 19 van de 21 deelnemende bedrijven besloten om weer een jaar door te gaan. Doe uzelf, uw penningmeester en de leefbaarheid in Liempde een plezier en blijf de muntjes sparen!

Bestuur Roderweg