A | A | A

nieuws

Uitnodiging zomeravondcompetitie Gilde Sint Antonius

02-03-2014

Kruisboogschieten op wip

Gilde Sint Antonius Abt zal dit jaar voor de 14e keer, op een drietal zomeravonden, wedstrijden organiseren in het kruisboogschieten op wip, speciaal voor de inwoners van Liempde die met deze sport of met het Gilde kennis willen maken. Sommigen onder u hebben al eens met een kruisboog geschoten, anderen willen dat ook wel eens proberen.
Voor deze 3 wedstrijden zijn de volgende data vastgesteld: donderdag 22 mei, donderdag 5 en donderdag 12 juni 2014. Dus NIET op donderdag 29 mei. (Hemelvaartsdag). 
Aanvang om 18.00 uur. De wedstrijden vinden plaats op het schietterrein van het Gilde aan de Oude Dijk (Antonius Bleek), gelegen direct achter de Serenade. Van de 3 avonden dat er wordt geschoten, tellen de 2 beste uitslagen mee voor de eindklassering. De laagste uitslag telt niet mee, men kan dus gerust een keer minder goed schieten of een avond verhinderd zijn. Deelname is gratis en mogelijk vanaf 16 jaar. Ook deelname door dames wordt op prijs gesteld.
Het gilde stelt kruisbogen en verdere benodigdheden beschikbaar. Er worden wedstrijden gehouden voor viertallen en voor individuelen.
Bij viertallen denken wij bv. aan vier schutters die een buurtvereniging, een sportvereniging of een vrienden club vertegenwoordigen, en die zo op een gezellige en sportieve manier onderling uitmaken welk viertal het beste scoort.
Voor de beste dagschutters, zowel individueel als het beste viertal, zijn er prijzen beschikbaar.
De eindwinnaars bij de individuele schutters en viertallen ontvangen ook een trofee ter herinnering.
Hopelijk bestaat er binnen de Liempdse verenigingen, net als in voorgaande jaren, weer voldoende belangstelling voor dit initiatief.

Bij deelname gaarne aanmelden voor 1 mei 2014.

Voor aanmelding of verdere informatie kunt u contact opnemen met:

Arnold van Kemenade             tel. 632165  E-mail: arnoldvankemenade@home.nl
Cor van der Leest tel. 632781  E-mail: corvanderleest@msn.com

De sluitingstijd in het Gildehuis uiterlijk om 24.00 uur!!

Namens de overheid van het gilde Sint Antonius Abt,

K. van Loon


Gilde Sint Antonius