A | A | A

nieuws

Contributie via Euro-incasso

01-07-2014

Vanaf dit jaar incasseren wij als buurtvereniging uw contributie met de Europese variant van NL-incasso nl. de Euro-incasso. Indien u een doorlopende machtiging aan de buurtvereniging gegeven heeft. Wat het werk van de penningmeester erg verlicht.

Op of rond 9 juli schrijven wij €20 (gezin) of €10 (alleenstaande) van uw bankrekening af.

De afschrijving op uw rekening overzicht zier er iets anders uit dan u gewend bent. U herkent onze incasso aan de volgende gegevens:

-ons incassant ID

-uw machtigingskenmerk: dit is gelijk aan uw huisadres met nummer

-omschrijving: contributie 2014 buurtvereniging Roderweg.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, namens de buurtvereniging Roderweg,

Jelle Faber

penningmeester