A | A | A

nieuws

Voorkomen overlast kermis Heuvelstraat.

21-06-2014

Geachte bewoners omgeving Heuvelstraat en speeltuin,

De afgelopen jaren is er tijdens de kermis veel overlast geweest van jeugd in de Heuvelstraat en de speeltuin. In overleg met de Gemeente Boxtel, het wijkorgaan en het bestuur van de buurtvereniging Roderweg is besloten om een tijdelijke lichtmast met containeraggregaat te plaatsen in de speeltuin.

De lichtmast is voorzien van een tijdklok. Deze zal zodanig worden geprogrammeerd dat er tijdens de kermis tussen 22.00 en 3.00 licht zal branden.

Het containeraggregaat is geluidsarm en zal (in hoofdzaak) overdag draaien en dan het accupakket opladen waarop de verlichting in de avond/nacht zal branden.

Op deze manier hopen wij de overlast te beperken..

Langs deze weg wensen wij u alvast een fijne vakantie toe.

M.vr.gr

Bestuur Roderweg 


Lichtmast