A | A | A

nieuws

Presentatie van de ALV

21-01-2019

Beste buurtgenoten,

Op 21 januari hebben we weer onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Dank voor de grote opkomst. Voor de leden die verhinderd waren vinden jullie bijgaand de gebruikte presentatie.

Groet,

Peter-Jan

Meer informatie: